Ly Cà Phê Ban Mê Karaoke || Beat Chuẩn
Ngoc Hai Lv 12

Ngoc Hai

6
16
3
Ánh mắt em xanh như mùa xuân đang vọng về, khói thuốc tan trong ly và phê BAN MÊ...

20.82 K

Bình luận (3)
Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hai - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Uyên

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hai - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Uyên

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hai - 2 tháng trước