Giờ đã không còn nữa Karaoke ( SONG CA )
Kieu Nguyen Lv 18

Kieu Nguyen

Giang Pham Lv 17

Giang Pham

355
86
88
Anh chưa thuộc mấy,em nghe tạm nè!

178.71 K

Bình luận (88)
Lv 15

Tâm Anh

Trả lời - 4 năm trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 4 năm trước

Lv 15

Tâm Anh

Trả lời - 4 năm trước

Lv 10

Nguyễn Ngà

Trả lời - 4 năm trước

Lv 17

Giang Pham - 4 năm trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 4 năm trước

Lv 17

Giang Pham - 4 năm trước

Lv 18

༺꧁NGÁT HƯƠNG HOA ꧂༻

Trả lời - 5 năm trước

Lv 17

Giang Pham - 5 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 88 bình luận