KARAOKE Áo Hoa - Như Quỳnh ft Quang Lê
Hang Pham Lv 14

Hang Pham

Trường Sơn Lv 17

Trường Sơn

248
77
54
☀️❣️☀️Hằng Phạm & Trường Sơn☀️❣️☀️

7.72 K

Bình luận (54)
Lv 17

Trường Sơn

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 6

Nguyễn Toàn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Trường Sơn - 1 năm trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hang Pham - 1 năm trước

Lv 10

Đặng Hào

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hang Pham - 1 năm trước

Lv 14

David Huy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hang Pham - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận

Liên quan

    
Lv 13

❤️❤️ Vip 1 NAM HẢI Vip 3 đã hát 1 năm trước

470
224
22
Lv 14

Uyên Thu Vip 1 Kevin Phạm Vip 2 đã hát 1 năm trước

195
97
20
Lv 14

Dũng KyPot Vip 2 Hang Pham Vip 2 đã hát 1 năm trước

140
40
13