Anh còn nợ em Karaoke ( Beat NỮ )
Nhã Trân Lv 15

Nhã Trân

Nhỏ Mùa Xuân Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân

158
170
28
Chị Hai ơi lần đầu Út hát bài này, út mà hát ko đúng chị hai bỏ qua cho út nhoa❤️

8.82 K

Bình luận (28)
Lv 11

hs

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Mymyloan

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân - 2 năm trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân - 2 năm trước

Lv 14

Đảo Ngọc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân - 2 năm trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận