KARAOKE Đò Dọc - Thùy Dương ft Ngọc Hân, Dạ Thảo My ( SKY KARAOKE )
Lục Bình Lv 16

Lục Bình

Tri Tai Huynh Lv 15

Tri Tai Huynh

20
10
2
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

203

Bình luận (2)
Lv 16

Lục Bình

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Tri Tai Huynh

Trả lời - 1 năm trước