Karaoke Bolero Song Ca Hay Nhất 2018 | Nếu Được Làm Người Tình - Dương Hồng Loan, Hồ Quang 8
ThanhDat Nguyen Lv 12

ThanhDat Nguyen

Sk Thị Nở Lv 14

Sk Thị Nở

86
48
59
...nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào....!!!

16.91 K

Bình luận (59)
Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 12

ThanhDat Nguyen - 21 ngày trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 10

Thế Vẹn

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 12

Khánh Chi

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 12

ThanhDat Nguyen - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 59 bình luận