[Karaoke Tone Nam] Ngày Vui Qua Mau - Tiết Duy Hòa | SKY KARAOKE
Lý tiến dũng Lv 11

Lý tiến dũng

72
9
4
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

10

Bình luận (4)
Lv 11

Lý tiến dũng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Quỳnh Trang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Lý tiến dũng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Off

Trả lời - 1 năm trước