[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Cát Bụi Lv 13

Cát Bụi

Như Anh Lv 15

Như Anh

179
88
85
Mến gửi Nhỏ Nít nè! Ck của b rất tuyệt.. tiếng ca của b thật dễ thương...

9.84 K

Bình luận (85)
Lv 13

Cát Bụi

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 5 tháng trước

Lv 13

Cát Bụi

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Cát Bụi - 5 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 8 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 85 bình luận