Karaoke vọng cổ BÀI THƠ VU QUY - SONG CA ĐÀO
Ly Cẩm Lv 16

Ly Cẩm

57
40
20
gần 12 giờ đêm e viết vội bài thơ vu quy

11

Bình luận (20)
Lv 14

Nguyen Kjen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Cu Le Duy

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Cu Le Duy

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Dang Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Ly Cẩm - 2 năm trước

Lv 15

Hai Bui

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Ly Cẩm - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận