Thuyền Và Biển Karaoke || Tone Nữ - Nhạc Sống Thanh Ngân
Sa La Lv 11

Sa La

64
116
26
Nếu phải cách xa anh..em chỉ còn..bão..tố...

1.92 K

Bình luận (26)
Lv 11

Khâm Võ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Thanh Trương Thị Nguyệt

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Sa La - 5 tháng trước

Lv 13

Đỗ Thế Sơn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Sa La - 6 tháng trước

Lv 12

Hoang Hon Tran

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Sa La - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận