Thuyền Và Biển Karaoke || Tone Nữ - Nhạc Sống Thanh Ngân
Sa La Lv 12

Sa La

65
116
26
Nếu phải cách xa anh..em chỉ còn..bão..tố...

1.92 K

Bình luận (26)
Lv 12

Khâm Võ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Thanh Trương Thị Nguyệt

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Sa La - 1 năm trước

Lv 13

Đỗ Thế Sơn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Sa La - 1 năm trước

Lv 12

Tran Thế Gian

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Sa La - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận