KARAOKE - Hỏi Anh Hỏi Em | Song Ca Beat Chuẩn | Hồng Quyên & Vũ Duy
Nguyễn Tuấn Lv 13

Nguyễn Tuấn

Huong Tran Lv 14

Huong Tran

49
10
2
Cảm ơn a mời e giao lưu ca khúc hay ạ. Tông nữ cao với e. A nghe tạm nha. Hí hí.

100

Bình luận (2)
Lv 13

Nguyễn Tuấn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Tuấn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Huong Tran - 3 tháng trước