Gửi Anh Xa Nhớ Karaoke - Bích Phương
Ái Vy Lv 14

Ái Vy

512
160
21
Em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy và em nhớ anh lắm đấy....

1.01 K
Bình luận (21)
Lv 10

Nicky Ton

Trả lời - 1 năm trước

Lv 2

Doan Xuka

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ái Vy - 1 năm trước

Lv 9

Tri ngo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 9

Tri ngo - 1 năm trước

Lv 1

Vũ Tuấn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ái Vy - 1 năm trước

Lv 1

Ngoc Diep Maria

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ái Vy - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận