Gửi Anh Xa Nhớ Karaoke - Bích Phương
Ái Vy Lv 14

Ái Vy

511
160
21
Em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy và em nhớ anh lắm đấy....

1.01 K
Bình luận (21)
Lv 9

Nicky Ton

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 1

Doan Xuka

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

Ái Vy - 10 tháng trước

Lv 8

Tri ngo

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 8

Tri ngo - 10 tháng trước

Lv 1

Vũ Tuấn

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Ái Vy - 11 tháng trước

Lv 1

Ngoc Diep Maria

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Ái Vy - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận