Hành Trang Giã Từ Karaoke (Trường Vũ & Như Quỳnh)
⚪️ Lv 14

⚪️

AROMA Lv 19

AROMA

23
15
9
Giờ này chắc xách balo lên và giã từ là êm đềm rồi hỉ...Cô giáo hát bài này hay quá ta ơi!

3.41 K

Bình luận (9)
Lv 16

Mr. Tèo

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

⚪️ - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

AROMA - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

⚪️ - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca - 8 tháng trước

Lv 14

⚪️

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận