EM VE VOI NGUOI - KARAOKE SONG CA(beat PHUONG CAMERA)
AL Lv 13

AL

Mai Le Lv 18

Mai Le

295
143
38
Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời ...!!!tình đã vời xa..xa vời tiếc thương cũng rồi ..!!!

28.84 K

Bình luận (38)
Lv 13

Lê Cuniu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

.

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Tiny Thi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Mai Le - 2 năm trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Mai Le - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 38 bình luận