Mưa trên biển vắng Karaoke ONLY
Lý Hương Lv 13

Lý Hương

38
36
36
mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm biết chăng tình em mãi luôn chờ mong

1.31 K

Bình luận (36)
Lv 16

Nguyên Mạnh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Lý Hương - 8 tháng trước

Lv 16

Nguyên Mạnh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Lý Hương - 8 tháng trước

Lv 16

Nguyên Mạnh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Lý Hương - 8 tháng trước

Lv 11

Hằng Vũ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Lý Hương - 8 tháng trước

Lv 11

Hằng Vũ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Lý Hương - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 36 bình luận