Mưa trên biển vắng Karaoke ONLY
Lý Hương Lv 12

Lý Hương

37
36
36
mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm biết chăng tình em mãi luôn chờ mong

1.31 K

Bình luận (36)
Lv 15

Nguyên Mạnh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 12

Lý Hương - 25 ngày trước

Lv 15

Nguyên Mạnh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 12

Lý Hương - 25 ngày trước

Lv 15

Nguyên Mạnh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 12

Lý Hương - 25 ngày trước

Lv 10

Hằng Vũ

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 12

Lý Hương - 25 ngày trước

Lv 10

Hằng Vũ

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 12

Lý Hương - 25 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 36 bình luận