Phai Long Con Gai Ben Tre [ karaoke - beat ] Khuu Huy Vu ft Duong Hong Loan
Trinh Tú Lv 17

Trinh Tú

Nam Nhân Lv 16

Nam Nhân

104
65
72
Người ở Sóc Trăng, người ở Tiền Giang hát bài phải lòng Bến Tre nên trớt quớt, phá nát CK của người ta nha nha nha TT ?? ❤️????

36.71 K

Bình luận (72)
Lv 17

Trinh Tú

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Nam Nhân - 11 tháng trước

Lv 17

Trinh Tú

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Nam Nhân - 11 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Trinh Tú - 11 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Nam Nhân - 11 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Trinh Tú - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận