KARAOKE Song Ca Thương Nhớ Người Dưng - Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang (BEAT GỐC)
doan thin Lv 12

doan thin

Dung Nguyen Lv 15

Dung Nguyen

134
177
54
Thương nhớ người dưng.!!!!......gởi a nè!!!!!!

11.73 K

Bình luận (54)
Lv 10

Đỗ Hiền

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Dung Nguyen - 11 tháng trước

Lv 12

doan thin

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Dung Nguyen - 1 năm trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Dung Nguyen - 1 năm trước

Lv 12

Hoang Dung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

doan thin - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận