[Karaoke - Beat Gốc] LK Ngày Xưa Anh Nói & Bội Bạc - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Lien Tran Lv 20

Lien Tran

Hùng Anh Lv 14

Hùng Anh

17
13
5
Em gửi bài chị gái nhé, chị gái hát hay tuyệt, nghe tạm em hét nhé.

721

Bình luận (5)
Lv 13

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 20

Lien Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 1 năm trước