Em Về Tinh Khôi - Karaoke Beat (guitar)
Lãng Tử Lv 18

Lãng Tử

115
36
14
Vì biết đâu gió tha thiết đưa em về trời...

1.13 K

Bình luận (14)
Lv 3

Ngoc Hong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thuỳ Linh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 20

Anh Nga

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Lãng Tử - 2 năm trước

Lv 20

Anh Nga

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Lãng Tử - 2 năm trước

Lv 16

Tiny Thi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Tiny Thi - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận