lời con xin Chúa karaoke song ca
Lanhuong Pham Lv 16

Lanhuong Pham

Duc Nguyen Lv 16

Duc Nguyen

145
26
3
Đón Noel này con nhớ Noel xưa...Giờ chỉ mình con lặng lẽ, lẽ loi lạnh lẽo quỳ dưới hang đá...Người đóng cánh cửa này và Người cũng đóng luôn lòng con...!

2.2 K

Bình luận (3)
Lv 16

Duc Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lanhuong Pham

Trả lời - 3 năm trước

Lv 16

Duc Nguyen - 3 năm trước

Lv 16

Lanhuong Pham

Trả lời - 3 năm trước

Lv 16

Duc Nguyen - 3 năm trước