NHẬT KÝ HAI ĐỨA MÌNH karaoke tnv beat chuẩn HD || Song Ca thần tượng bolero
Ngọc Năm Lv 10

Ngọc Năm

Thanh Khuyên Lv 12

Thanh Khuyên

136
102
12
Thanh Khuyên rất vui được sc cùng bạn ca khúc này

0

Bình luận (12)
Lv 2

Hậu Ngọc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Thuan Le

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Phan Thanh Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Thanh Khuyên - 2 năm trước

Lv 6

Nhat Minh

Trả lời - 3 năm trước

Lv 12

Thanh Khuyên - 3 năm trước

Lv 10

Nguyễn Đức Xuân

Trả lời - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận