Tình lỡ ( SONG CA ) Karaoke ONLY
Thai Nguyen Lv 13

Thai Nguyen

Bachyen Dang Lv 12

Bachyen Dang

254
248
45
... Yêu rồi TY sao chua cay. Men men nào bằng men thương đau đây. Hởi người bỏ ta trong mưa bay...

2.02 K

Bình luận (45)
Lv 16

Kim Thủy

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang - 2 năm trước

Lv 10

Nguyễn Thị Diễm Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang - 2 năm trước

Lv 12

Lâm Vĩ Dạ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang - 2 năm trước

Lv 14

Phương Thảo

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang - 2 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận