Hoài Cảm Karaoke, Giọng Nữ, C.Vân
Lê Thu Lv 14

Lê Thu

51
33
29
Hoài Cảm- ns Cung Tiến

2.31 K

Bình luận (29)
Lv 12

CUTE

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 14

Cô Nhung - 22 ngày trước

Lv 15

Tam Ng

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 14

Lê Thu - 22 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận

Liên quan

    
Lv 15

Viet Le Vip 3 Lê Thu Vip 2 đã hát 4 tháng trước

68
39
34
Lv 13

Nga Ngọc Vip 1 Lê Thu Vip 2 đã hát 4 tháng trước

52
26
14
Lv 14

Cao Khải Vip 1 Lê Thu Vip 2 đã hát 4 tháng trước

45
13
6