[Karaoke] - Vết Thương Trong Em - Mi Jun (Beat - Gốc).
83
75
45
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

10.81 K

Bình luận (45)
Lv 14

hong hoa

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 12 ngày trước

Lv 14

Nam Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 8 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 8 tháng trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 9 tháng trước

Lv 14

Sỏi Đá

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận