Karaoke Chán nản - Văn Phụng ( hoà âm Duy Cường )
Đài Trang❤️BY Lv 13

Đài Trang❤️BY

238
46
11
Sóng đã cuốn đi cuộc đời tốt tươi ... buồn ơi , chán ơi

1.02 K
Bình luận (11)
Lv 10

tuannguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️BY - 4 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️BY

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Yany Nguyen Rain Tear

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️BY - 5 tháng trước

Lv 12

Cô Nhung

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️BY - 5 tháng trước

Lv 12

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Trầm Thị Tốt - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận