[KARAOKE] Vườn Tao Ngộ - Song Ca Đoàn Minh, Lưu Ánh Loan
SenTrang (LHM) Lv 21

SenTrang (LHM)

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

574
203
73
Cảm ơn chị e glsc nhiều nha.Chúc chị e btglvv và hát hay nhé ^_^

50.44 K

Bình luận (73)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 3 tháng trước

Lv 14

Hua Thi Duong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 9 tháng trước

Lv 11

Tam Tran

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 10 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 10 tháng trước

Lv 14

Hua Thi Duong

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 73 bình luận