Karaoke Đừng Nói Xa Nhau - Dương Sang & Thùy Dương
Trần Hà Khánh Lv 11

Trần Hà Khánh

119
115
14
❤️ Chỉ có đôi ta ko bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu, Love Till Eternity honey hém ❤️❤️

12.08 K

Bình luận (14)
Lv 13

Mỹ Quí

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 13

Mỹ Quí

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 7 ngày trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 9 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 11 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận