[Karaoke] Ta Đâu Có Say
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

2851
563
106
Nếu tình là chén rượu cay / Ta xin uống cạn ... để say một lần ! ❤️

55.72 K

Bình luận (106)
Lv 14

Chiều Tím

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Chiều Tím

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

My My

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

TÚ DIỆP

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận