Biển Cạn (Karaoke) - Lệ Quyên
Celine Tran Lv 9

Celine Tran

20
14
4
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

110

Bình luận (4)
Lv 11

Nguyễn Kim

Trả lời - 1 năm trước

Lv 9

Celine Tran - 1 năm trước

Lv 11

Ánh Tuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 9

Celine Tran - 1 năm trước

Lv 11

Nguyễn Kim

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Nguyễn Kim

Trả lời - 1 năm trước

Lv 9

Celine Tran - 1 năm trước

Liên quan

    
Lv 20

Anh Nga Vip 4 đã hát 11 tháng trước

236
154
64
Lv 13

Lính Mà Em Vip 1 đã hát 2 tháng trước

52
58
24
Lv 15

Kun Vip 2 đã hát 3 tháng trước

37
9
8