SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM [Official Video]
Trinh Hiệp Lv 2

Trinh Hiệp

1706
106
3
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

3

Bình luận (3)
Lv 14

Truyền Huỳnh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 3

Hồ Phương Dung

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Truyền Huỳnh - 8 tháng trước

Lv 2

MC Dat Kute

Trả lời - 8 tháng trước