Karaoke - Nguyện Mãi Yêu Anh - Lưu Chí Vỹ ft Saka Trương Tuyền
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

MC Lv 13

MC

595
320
65
Anh Dương ơi, nhận hàng anh nhé! Anh hát hay quá ạ. Cảm ơn anh nhiều nhiều. Ngày mới vui anh nhé!

5.12 K

Bình luận (65)
Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Chi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Phước Tuy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

MC - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận