Karaoke Nếu Ai Có Hỏi - Đạt Võ ft Kim Ryna ( SKY KARAOKE )
Thanhtuyen Vo Lv 16

Thanhtuyen Vo

Lý tiến dũng Lv 11

Lý tiến dũng

606
22
2
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

411

Bình luận (2)
Lv 12

Lee Anh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Thanhtuyen Vo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Lý tiến dũng - 1 năm trước