karaoke nguoi dan ba di nhat mat troi
Anh Nga Lv 20

Anh Nga

Minh Dương Lv 13

Minh Dương

40
14
16
Mèng ơi tui mạng mộc mà nó bắt tui đi nhặt mặt trời. Chuyến này cháy trụi hết! Mà lỡ iu nó rồi nó kiu nhặt ve chai cũng nhặt chớ nói chi nhặt mặt trời!

7.7 K

Bình luận (16)
Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Minh Dương - 12 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Minh Dương - 12 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Minh Dương - 12 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Minh Dương - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận