karaoke nguoi dan ba di nhat mat troi
Anh Nga Lv 20

Anh Nga

Minh Dương Lv 14

Minh Dương

47
17
20
Mèng ơi tui mạng mộc mà nó bắt tui đi nhặt mặt trời. Chuyến này cháy trụi hết! Mà lỡ iu nó rồi nó kiu nhặt ve chai cũng nhặt chớ nói chi nhặt mặt trời!

7.9 K

Bình luận (20)
Lv 10

Ngoc Anh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Minh Dương - 6 tháng trước

Lv 10

Ngoc Anh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 10

Ngoc Anh - 6 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Minh Dương - 7 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận