Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
Nghia Le Lv 6

Nghia Le

399
228
31
26/6/2019

1.13 K

Bình luận (31)
Lv 6

Nghia Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 4

Pham Vân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Ha Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Tuyet Nguyen Thi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Trái Tim Mỏng Manh

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận