[Karaoke] CHIỀU HOANG - Phú Quang
Tu Dong Nguyen Lv 10

Tu Dong Nguyen

12
6
1
... Chiều hoang cho bài ca ..Cho ta và em nơi ấy...Cho cuộc tình lìa xa... Giấc mơ.. giờ... phôi... pha.

0

Bình luận (1)
Lv 10

Tu Dong Nguyen

Trả lời - 1 năm trước