Karaoke Thương Quá Việt Nam - Nhạc Sống Cha Cha Vip Ngon Lành - Karaoke Tuấn Cò Âm Thanh Chuẩn
Kieu Nguyen Lv 18

Kieu Nguyen

Hồng Châu Đinh Lv 15

Hồng Châu Đinh

200
165
119
Ck hay quá. Chị yêu hát tuyệt vời. Em đang bị khàn giọng chị yêu nghe tam nhé.

21.01 K

Bình luận (119)
Lv 8

Duy tân Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Hanh Lu

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Hồng Châu Đinh - 8 tháng trước

Lv 14

Quoc Truong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Quoc Truong - 9 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Hồng Châu Đinh - 10 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Hồng Châu Đinh - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 119 bình luận