[KARAOKE] Nếu Được Làm Người Tình - Quỳnh Trang
Châu Anh Lv 19

Châu Anh

339
174
34
Có duyên sẽ gặp lại - Có nợ sẽ tìm về - Đủ yêu sẽ bên nhau mãi mãi !!!!

2.12 K

Bình luận (34)
Lv 9

Tuyet Dan Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Chim Nhạn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Châu Anh - 1 năm trước

Lv 10

Hạnh Đặng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Châu Anh - 1 năm trước

Lv 8

Chi Do

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Châu Anh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận