KARAOKE--MÙA THU CHO EM (SONG CA) DUY NHAT
Hùng Đầu Đinh Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy

69
53
4
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

2.26 M

Bình luận (4)
Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước