[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

2189
850
223
Chết cười với anh2 nguoi ta đang hat anh thoại nghe kg nhịn đuoc cười hư bai mây lần mới tạm ổn❤️✍️anh hat nghe dat dào tinh cam hay qua troi✍️❤️

91.1 K

Bình luận (223)
Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 8 tháng trước

Lv 12

Cuong Tran Huy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Mai Phượng - 1 năm trước

Lv 6

Minh Truyền

Trả lời - 1 năm trước

Lv 6

Minh Truyền - 1 năm trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 223 bình luận