KARAOKE l Nếu Một Ngày l Lưu Ánh Loan ft Lưu Chí Vỹ
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

Hương Giang Lv 19

Hương Giang

230
104
125
Những niềm tin .....sẽ ko xa rời .....sẽ ko xa rời.....

56.15 K

Bình luận (125)
Lv 13

Daoluong Daoluong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Hương Giang - 7 tháng trước

Lv 13

Daoluong Daoluong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Daoluong Daoluong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Hương Giang - 7 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 125 bình luận