KARAOKE l Nếu Một Ngày l Lưu Ánh Loan ft Lưu Chí Vỹ
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

Hương Giang Lv 19

Hương Giang

220
99
122
Những niềm tin .....sẽ ko xa rời .....sẽ ko xa rời.....

55.55 K

Bình luận (122)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Hải Phạm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 122 bình luận