Trái tim mùa đông Karaoke ( Beat NAM )
Victoria Lê Lv 20

Victoria Lê

*¨* AROMA *¨* Lv 18

*¨* AROMA *¨*

35
20
15
Vic ui! Bài này Tuấn biết lâu lắm rồi mà đây là lần đầu Tuấn hát, đã cố gắng lắm để hát hay với Vic! Em nghe tộm tộm nha.

36.8 K

Bình luận (15)
Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận