Karaoke | Cô Nữ Sinh Gia Long (Ngọc Ngữ u0026 Châu Ngọc Hà)
VyVy Lv 14

VyVy

Giọng Miền Bắc Lv 13

Giọng Miền Bắc

250
38
4
Thân trai chiến trường đời phong sương dãi dầu...để tô màu áo trắng ấy...

17.4 K

Bình luận (4)
Lv 10

Hoài Nguyễn thu

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 14

VyVy - 3 ngày trước

Lv 14

VyVy

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 14

VyVy - 5 ngày trước

Lv 14

VyVy

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Giọng Miền Bắc - 5 ngày trước

Lv 13

Giọng Miền Bắc

Trả lời - 5 ngày trước