TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA - KARAOKE SONG CA
Le An Lv 13

Le An

73
84
2
? Tình lỡ nên tình buồn. Tình xa nên tình sầu?? Anh hai ơi bé gửi anh. Anh hai hát rất tuyệt vời luôn nàk ????

2.11 K

Bình luận (2)
Lv 13

Le An

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 20 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 13

Le An - 20 ngày trước