Vọng cổ: Biển mặn tình anh | Karaoke full beat | Hồ Minh Đương + Phương Ngân
Thanh Phuong Nguyen Lv 15

Thanh Phuong Nguyen

Nguyễn Thị Ngọc Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

481
468
241
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

15.15 K

Bình luận (241)
Lv 10

Trần Bích

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Mymyloan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 1 tháng trước

Lv 12

Hoa Huynhngoc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 1 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 2 tháng trước

Lv 6

Thiện Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 241 bình luận