[HD-KARAOKE] Xin Trả Cho Em - Đặng Trí Trung & Dương Hồng Loan
Quang Sáng Lv 16

Quang Sáng

Phương Sơn Lv 13

Phương Sơn

46
18
2
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

21

Bình luận (2)
Lv 13

Phương Sơn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Phương Sơn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Quang Sáng - 8 tháng trước

Liên quan

    
Lv 16

Băng Tâm Vip 2 Quang Sáng Vip 3 đã hát 5 tháng trước

22
15
3
Lv 13

Mỹ Duyên Vip 1 Quang Sáng Vip 3 đã hát 4 tháng trước

17
2
4