Karaoke vọng cổ ĐÊM VU QUY - SONG CA ĐÀO
Lục Thị Thanh Loan Lv 14

Lục Thị Thanh Loan

Người miền tây Lv 17

Người miền tây

84
28
7
Trả bài muộn cho e nà Loan ơi!!!!

852

Bình luận (7)
Lv 12

Giang Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Giang Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lục Thị Thanh Loan - 1 năm trước

Lv 16

Linda Trang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

BIỂN XANH - 1 năm trước

Lv 15

Lệ Tk Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận