Karaoke vọng cổ ĐÊM VU QUY - SONG CA ĐÀO
Liên Bích Lv 15

Liên Bích

Ngân Hà Lv 14

Ngân Hà

66
76
25
Ối chị ơi Em thề em hứa em đảm bảo bài ni em lần đầu biết đến luôn và em cũng đọc theo chị luôn

1.76 K

Bình luận (25)
Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ngân Hà - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Liên Bích - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ngân Hà - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ngân Hà - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Liên Bích - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận