KARAOKE Lời Của Trái Tim - Duy Mạnh
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

1450
440
149
Em ! Sao em đẹp thế ❤️

174.75 K

Bình luận (149)
Lv 16

My My

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 149 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan