KARAOKE | Luật Đời - Hoàng Minh ( Hòa Âm Mới ) | TONE NỮ ( Tone Gbm )
Hải Yến Lv 16

Hải Yến

184
47
16
Tiền là con người tạo ra, mà cớ sao người chết vì tiền !!!

3 K

Bình luận (16)
Lv 20

Hoàng Dung

Trả lời - 3 năm trước

Lv 20

Hoàng Dung

Trả lời - 3 năm trước

Lv 16

Hải Yến - 3 năm trước

Lv 20

Hoàng Dung

Trả lời - 3 năm trước

Lv 16

Hải Yến - 3 năm trước

Lv 20

Hoàng Dung

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Hoàng Anh

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Hoàng Anh - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận