Chiều Tây Đô - Hoàng Thục Linh (Karaoke)
Lê Vân Lv 17

Lê Vân

353
151
161
CK góp vui Bà Hoàng Bolero...út dạo chơi glvv với mấy anh chị! Cả nhà ghé thăm-góp ý và ủng hộ Út nhé!!

2.21 M

Bình luận (161)
Lv 19

Thu Trang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Lê Vân - 9 tháng trước

Lv 19

Thu Trang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Trung Phan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Lê Vân - 1 năm trước

Lv 17

Hồng Mẫn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Lê Vân - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 161 bình luận